( For Technical Help Only )

  +91 8483938557(10:30 AM to 05:00 PM)

  solapurexamhelp@yahoo.com

IMPORTANTदि. १७/०३/२०२४ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेमधील उमेदवारांना प्रश-उत्तरांवर आक्षेप घेणेसाठी लॉग इन मध्ये प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच संकेतस्थळावर आक्षेप पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी.

Ongoing Events

ActivitySchedule
Commencement of on-line registration of application25/01/2024
Closure of registration of application08/02/2024
Closure of editing of application08/02/2024
Closure for submission of payment08/02/2024
Last date for printing your application08/02/2024